Przykładowe realizacje:

RAMZES Pracownia Sztuk Plastycznych i Rzeźby Artystycznej
05-082 Blizne Jasińskiego
ul.Żeromskiego 2a
tel: 022 7220178
kom: 0607640888
fax: 022 7220178
ramzes@matlacz.eu
NIP: 118-041-65-75